Unia Europejska

Projekty UE

AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Axis Group”.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.04.00-30-0521/20

Działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Okres realizacji: od 2020-08-01 do 2020-10-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 301 205,70 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 301 205,70 PLN
Miejsce realizacji projektu: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.
„Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.”.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0739/17

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Okres realizacji: od 2017-11-01 do 2018-10-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 499 665,40 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 065 209,20 PLN
Miejsce realizacji projektu: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
Cel projektu: Opracowanie nowego kompozytu o lepszych, w porównaniu z obecnie stosowanymi, parametrach mechanicznych i termicznych.
Planowane efekty: Efektem projektu będą nowe produkty, które będą produkowane we własnym zakładzie produkcyjnym, a następnie sprzedawane jako wyroby gotowe.

 

AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt.: „Uruchomienie produkcji kompozytowych zlewozmywaków z zastosowaniem innowacyjnej technologii silanizacji metodą suchą oraz natryskiwania powłok funkcjonalnych”.
Nr umowy o dofinansowanie: RPWP.01.05.02-30-0262/15-00

Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Okres realizacji: od 2016-03-29 do 2019-08-02
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 605 000,01 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 4 550 310,13 PLN
Miejsce realizacji projektu: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii do produkcji udoskonalonych wyrobów.
Planowane efekty: Efektem projektu będzie zwiększanie parametrów i podniesiona jakość wyrobów z wykorzystaniem wydajnych technologii w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej.